Profil Jurusita dan Jurusita Pengganti

AGUS WIBOWO
197308201993031002
Jurusita

AGUNG BROTO S, SH.
196708211993031005
Jurusita Pengganti

LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM,SH
198410202008052001
Jurusita Pengganti

SUGALIMI
NIP.196307041994032002
Jurusita Pengganti

IKA SETIYARSIH
197406271994032001
Jurusita Pengganti

DHENY AGUSTHAMB,A.Md.
198308242009041004
Jurusita Pengganti

HENDRA SURYANA
198504112009041005
Jurusita Pengganti

MELI FITRIANA
198805182009122003
Jurusita Pengganti

EDY SUHARWANTO
198712132009041001
Jurusita Pengganti